Archive

Archive for December, 2013

“Чулуун судар-соёлын өв”-ийг дэлгэв

December 12, 2013 Leave a comment

ССАЖЯ-ны Соёл, урлаг хөгжүүлэх сангийн санхүүжилтээр “Чулуун судар-Соёлын өв” төслийн багийн хан руни, худам монгол, тод монгол, ланз, түвд, хятад, уйгур, согд, тамга тэмдэг зэрэг есөн төрлийн 30 гаруй бичээсийн сийлмэлийн дардсыг авчээ. Read more…

Advertisements
Categories: 2013, Мэдээ

“ЧУЛУУН СУДАР – СОЁЛЫН ӨВ” ТӨСӨЛ

December 12, 2013 Leave a comment
Төслийн зорилго: Хадны сийлмэл үсэг, бичиг, тамга тэмдэгийн улсын нэгдсэн бүртгэл мэдээлэлийн сан бий болгох, эдгээр дурсгалын шинэчилсэн тоо баримт бий болгох, судалгаа хийх
Categories: Мэдээ